Instytucje nadzorujące rynek finansowy

Aby ujednolicić sprawozdania finansowe firm funkcjonujących w różnych częściach świata, zdecydowano się na utworzenie zbioru standardów, które doprowadziłyby do większej przejrzystości w dokumentacji tego typu. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w końcu ustaliła taki zbiór – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Po co zdecydowano się na taki krok?

Korzyści z obowiązującej przejrzystości finansowej

Wprowadzenie międzynarodowej metodologii dotyczącej przygotowywania sprawozdań finansowych pozwala na porównywanie danych dotyczących spółek funkcjonujących w odległych od siebie państwach. Przed opracowaniem standardów dokumentacja tego typu przedstawiana była według przepisów prawa oraz zasad rachunkowości funkcjonujących w danych krajach. W konsekwencji otrzymywane dane były często trudne do porównania. Dzięki ujednoliceniu standardów inwestorzy w bardzo prosty sposób mogą otrzymać komplet informacji dotyczących finansów danej firmy. Zdecydowanie ułatwia to wszelkiego rodzaju procesy inwestycyjne, a więc znosi bariery rozwoju dla wielu funkcjonujących przedsiębiorstw.

Wady obowiązujących standardów

Oczywiście Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie oznaczają jedynie samych korzyści. Często spotkać się można z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego stopnia skomplikowania opisywanych postanowień. Sporządzenie sprawozdania zgodne ze standardami wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy oraz doświadczenia, a także dokonywania skomplikowanych wyliczeń. Bardzo często wiąże się to z dużym wysiłkiem oraz koniecznością wykonywania większej ilości pracy.

Opisywane standardy mają swoje wady i zalety. Trudno jednak nie zauważyć wielu korzyści związanych z powstawaniem takiego porządku w regulacjach. Pozostaje mieć nadzieje, że dalszy rozwój Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej będzie przebiegał z uwzględnieniem licznych głosów krytyki odnoszących się do zbyt dużego stopnia zawiłości postanowień. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że sam kierunek takich działań jest dobry. Potrzebne jest jednak dopracowanie niektórych szczegółów. Większe otwarcie na konsultacje z doradcami finansowymi, a także z ważnymi (liczącymi się) przedsiębiorstwami może być dobrą praktyką, pomocną w osiągnięciu ogólnonarodowego consensusu.

Przebieg kontroli skarbowej

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie firmy wiąże się z licznymi stresami. Jednym z nich jest wizja kontroli skarbowej. Trzeba pamiętać, że niektóre sprawy, które dla prezesa przedsiębiorstwa mogą być zaledwie niuansem, w przypadku kontroli skarbowej mogą okazać się przesłanką do wszczęcia procedury kontrolnej. Przyjrzyjmy się, jak może wyglądać przykładowa kontrola skarbowa.

W którym momencie można spodziewać się kontroli? Praktycznie w każdym. W urzędach skarbowych analiza deklaracji podatkowych trwa niemal przez cały czas. Jeżeli więc któryś z urzędników zauważy coś niepokojącego w naszych deklaracjach podatkowych, może zapoczątkować cały proces kontroli. Przykładowo, jeżeli wykazywane przez nas dochody w danym okresie znacząco odbiegają od tych, uzyskiwanych przez konkurencję z danej branży, dla urzędu skarbowego oznacza to sytuację, której należy się przyjrzeć.

Czy uzyskiwanie mniejszych przychodów niż konkurencja już oznacza, że jesteśmy oszustami skarbowymi? Oczywiście nie. Oznacza jednak, że możemy być na świeczniku fiskusa. W tym momencie pewne czynniki, które dotychczas nie miały dla nas większego znaczenia, mogą stać się bardzo problematyczne.

Przykładowo – zatrudnianie pracowników na płacę minimalną. Nie ma w tym nic złego, jeżeli jednak zatrudniane osoby mają kompetencje, które zdecydowanie wskazywałyby na powinność otrzymywania wyższego wynagrodzenia, dla skarbówki może to oznaczać, że część pieniędzy przekazywana jest „na czarno”. To samo tyczy się zbyt dużych kosztów, nieproporcjonalnych do uzyskiwanych przychodów. Dla fiskusa jest to przesłanka, która może świadczyć o fałszowaniu faktur w celu zawyżenia zobowiązań firmy, a w konsekwencji zmniejszenia odprowadzanego podatku.

Jeżeli kontrola skarbowa wykaże nieujawnione dochody, może ona ukarać przedsiębiorcę tzw. podatkiem od dochodów nieujawnionych w wysokości aż 75 proc. W praktyce takie rozwiązanie nie jest jedynie podatkiem, ale grzywną za zatajanie dochodów. Ponownie wychodzi na to, że jeżeli chcemy spać spokojnie, powinniśmy dbać o poprawność finansów w prowadzonym przedsiębiorstwie. Nie tylko z powodu obaw przed kontrolą skarbową, ale również po to, aby efektywnie zarządzać swoimi finansami. Stąd też procedury takie, jak audyt finansowy, a także dobre relacje z firmami doradczymi, są jak najbardziej wskazane.

Fuzje i przejęcia

Strategia danego przedsiębiorstwa może obejmować różne działania. W przypadku działań na globalnym rynku coraz częściej słyszymy o łączeniu firm z różnych stron świata. Przyjrzyjmy się dwóm najbardziej popularnym rodzajom współpracy zagranicznego kapitału.

Fuzje poziome

Jeżeli jedna firma łączy się z drugą w celu osiągnięcia konkretnych celów strategicznych czy też ekonomicznych mamy do czynienia z fuzją. To pojęcie ma różnorodne znaczenie, ponieważ sam proces może przyjmować różne formy. Często spotykamy się z tzw. fuzją poziomą. Polega ona na łączeniu przedsiębiorstw z tej samej branży – np. producentów telefonów komórkowych. Mogą się one zdecydować na współpracę w celu rozszerzenia rynku zbytu, zwiększenia efektywności w zarządzaniu czy też opracowaniu lepszego produktu.

Fuzje pionowe

Inną formą łączenia firm jest tzw. fuzja pozioma. Pozostając przy przykładzie wspomnianych wcześniej telefonów komórkowych: polega ona na sytuacji, w której producent gotowego urządzania łączy się z producentem podzespołów. Daje to nowo powstałemu podmiotowi większą kontrolę nad całym procesem produkcyjnym.

Fuzje konglomeratowe

Ostatnią formą łączenia przedsiębiorstw jest fuzja konglomeratowa. Polega ona na łączeniu firm z innych branż w celu powstania podmiotu o zdywersyfikowanej (zróżnicowanej) ofercie. Często zetknięcie ze sobą różnych form zarządzania oraz kultur przedsiębiorstwa może skutkować w nowym spojrzeniu na dotychczas oferowane produkty czy usługi.

Przejęcia

Poza opisanymi wcześniej fuzjami, często spotykamy się z inną formą łączenia firm. W przypadku przejęcia proces polega na wykupieniu odpowiedniej liczby udziałów, która pozwala firmie na pełną kontrolę nad innym przedsiębiorstwem. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które z jednej strony pozwala na daleko idący rozwój, zaś z drugiej – może pomóc upadającej firmie na wyjście z kiepskiej sytuacji finansowej.

Jak widać powyżej fuzje i przejęcia to często spotykane mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw. Są stosowane przede wszystkim wśród dużych firm, jednak często również na lokalnym rynku można zaobserwować podobne procesy. Jest to zjawisko jak najbardziej pozytywne, ponieważ pozwala na rozwój firmy, a także usprawnienie zarządzania oraz – w konsekwencji – dostarczenie konsumentom lepszego produktu lub usługi.

Doradztwo podatkowe dla firm

Sprawy podatkowe odstraszają wielu przedsiębiorczych Polaków od założenia własnego biznesu. Często boimy się, że nie damy sobie rady z licznymi biurokratycznymi trudami, którym stawiać czoło muszą dzisiejsze firmy. Nie oznacza to jednak, że w obawie przed zawiłościami spraw podatkowych, powinniśmy rezygnować z zakładania własnej działalności gospodarczej. Wystarczy zdecydować się na usługi zewnętrznych firm doradczych, które cały karb działań związanych ze sprawami podatkowymi mogą wziąć na siebie.

Zawiłości podatkowe

Prowadząc własną działalność gospodarczą jesteśmy wystawiani na bardzo wiele, różnorodnych prób. Mają one wielorakie poziomy skomplikowania, a także ryzyka. Sprawy związane z urzędami skarbowymi należą do tych wyjątkowo nieprzyjemnych – mogących nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Decydując się na usługi doradcy podatkowego możemy zaoszczędzić sobie wielu trudów i nieprzyjemności tego typu.

Partner w biznesie

Doradca podatkowy to osoba, która świadczy rozbudowane usługi doradcze dla danej firmy. Nie ogranicza się to do prowadzenia księgowości, ale oznacza coś szerszego – zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorstwa. Korzystanie z usług doradcy finansowego może uchronić przed konsekwencjami związanymi z nieprzestrzeganiem terminów prac.

Dodatkowe korzyści

To jednak nie wszystko. Doradca podatkowy, podobnie jak doradca finansowy, może dostarczyć także innych, szerszych korzyści. Może doprowadzić do zwiększenia oszczędności przedsiębiorstwa. Również sprawy kadrowe mogą ulec pewnemu ożywieniu – współpraca z doradcami podatkowymi może zoptymalizować procesy zatrudnienia.

Jak wybrać dobrego doradcę?

Należy pamiętać o tym, że doradca podatkowy to zawód, który wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i licencji. Zakres odpowiedzialności takiej osoby jest wyjątkowo wysoki, dlatego zanim zdecydujemy się na konkretne biuro, warto zaczerpnąć kilku opinii. Jeżeli potrzebujemy bardziej szczegółowych informacji powinniśmy zapoznać się z różnego rodzaju rankingami doradców, a także opiniami umieszczanymi na różnego rodzaju forach dyskusyjnych. Powinniśmy również umówić się z taką osób, aby zobaczyć czy jesteśmy w stanie zbudować z nią partnerską relację – szalenie istotną, aby usługa zaowocowała w korzyściach dla przedsiębiorstwa.

Doradztwo finansowe dla firm

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc różnego rodzaju doradców. Jednym z zakresów doradztwa są sprawy finansowe. Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorca nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu kredytów czy innych instrumentach finansowych, aby w pełni móc z nich czerpać korzyści.

Analiza sytuacji firmy

Cały proces doradztwa rozpoczyna się od dogłębnego przeanalizowania obecnego stanu finansowego firmy. W tym momencie doradca dogłębnie sprawdza wszelkie procesy, które zachodzą w danym przedsiębiorstwie. Jest to bardzo ważny element, który ma ogromny wpływ na całe postępowanie doradcze. Dlatego jest bardzo istotne, aby nie ukrywać dokumentów przed doradcą i mieć do niego spore zaufanie. Znaczący jest również kontakt z samymi pracownikami firmy. Bez tego doradca nie będzie w stanie uzyskać odpowiedniego oglądu sytuacji – poznanie przez niego samego przedsiębiorstwa może być niewystarczające.

Wykazanie nieprawidłowości

Cały pierwszy krok – analiza sytuacji finansowej firmy – ma na celu przedstawienie opinii dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak to nie wszystko – doradca przedstawia plan finansowy. Oznacza to, że w tym momencie przedsiębiorca otrzymuje szereg zaleceń dotyczących przyszłych działań firmy. Jest to bardzo ważny element proces doradztwa, ponieważ to właśnie dzięki niemu możemy polepszyć swoją sytuację i wprowadzić firmę na właściwy tor. Jest to również szalenie istotne, ponieważ może uchronić przed ewentualną kontrolą skarbową, która mogłaby skończyć się grzywną lub wieloma innymi nieprzyjemnościami.

Mądre korzystanie z produktów finansowych

Jednak plan finansowy nie ma na celu jedynie samej restrukturyzacji. Doradca finansowy podsuwa przedsiębiorcy różne formy działania, które skutkować winny poprawą sytuacji przedsiębiorstwa, a w rezultacie przede wszystkim jego rozwojem. Proponuje np. kredyty lub pożyczki, których zaciągnięcie może być sporą wartością dla firmy. Jednocześnie dzięki rozsądnej pomocy ze strony naszego specjalisty, wiemy jakich sytuacji powinniśmy unikać, aby nie wciągnąć naszej firmy w pułapkę zadłużenia.

Pomoc ze strony doradcy finansowego jest bardzo wartościowym elementem dla wielu przedsiębiorstw. Dlatego warto poważnie zastanowić się nad skorzystaniem z takiej usługi przy prowadzeniu własnego biznesu

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Chyba wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że muszą cały czas pracować nad jak największą efektywnością firmy. Mają do tego różnorodne instrumenty, z których korzystają w rozmaitym stopniu. Coraz częściej stosowana procedura audytu, która jest jednym z lepszych instrumentów mogących pomóc właścicielom wielu firm w odpowiednim zarządzaniu. Audyt zewnętrzny i wewnętrzny – choć są to procedury prowadzone przez różne podmioty – mają w gruncie rzeczy ten sam cel, którym jest wykrycie nieprawidłowości w finansowych procesach w przedsiębiorstwie.

Audyt wewnętrzny to procedura polegająca na ciągłym analizowaniu wszelkich procesów mających miejsce w firmie. Ma on za zadanie przede wszystkim uchronić przed nieprawidłowościami, zaś gdy już takie mają miejsce – zredukować je i zaproponować odpowiednie rozwiązania, które uchronią przed pojawieniem się ich w przyszłości. Wszelkie operacje badane są pod względem ich wydajności, prawidłowości, gospodarności czy też skuteczności. Efekty takiego audytu są dla firmy nie do przecenienia. To właśnie na ich podstawie można opracowywać odpowiednią strategię dla przedsiębiorstwa.

W przypadku audytu wewnętrznego odbiorcą informacji jest przede wszystkim kierownictwo firmy. Cechą charakterystyczną tej formy postępowania jest jej ciągłość – jedynie w przypadku rozciągniętego w czasie badania można dojść do odpowiednich wniosków oraz sformułowania wartościowych zaleceń.

Istnieje jednak również możliwość realizacji audytu zewnętrznego, który podejmuje się jedynie w danym, konkretnym okresie. Przeprowadzany jest przez osoby spoza przedsiębiorstwa czy specjalistyczne firmy, a jego celem głównym jest dostarczenie informacji o funkcjonowaniu jednostki dla zainteresowanych osób trzecich (takich jak np. banki czy potencjalni inwestorzy). Oczywiście nie oznacza to, że ta forma działania nie wnosi wartości dodanej dla firmy. Faktem jest jednak, że nie to jest jej głównym celem.

Aby przedsiębiorstwo funkcjonowało na maksymalnym poziomie efektywności warto, aby audyty zewnętrzny wraz z wewnętrznym działały równolegle i wspólnie. Kooperacja między tymi dwoma formami może doprowadzić do sformułowania wielu interesujących i istotnych zaleceń, które mogą skłonić kierownictwo firmy do lepszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Istota audytów

Trudno o przedsiębiorcę, który w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej nie spotkał się z pojęciem audytu. Jest to jeden z najważniejszych instrumentów kontroli rzetelności finansowej firmy. Czym jest sam audyt finansowy?

W najprostszych słowach audyt finansowy to procedura badania sprawozdań finansowych firmy w poszukiwaniu ewentualnych nieprawidłowości. Pomaga w zweryfikowaniu dotychczasowego dysponowania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie. Bardzo istotne, by procedura ta wykonana została z najwyższym stopniem rzetelności i bezstronności, ponieważ dopiero wtedy stanowi ona sporą wartość dla kierownictwa firmy.

Można zadać pytanie: gdzie tu wartość? Co jest tak wyjątkowego w procedurze audytu, że każdy przedsiębiorca powinien się na nią decydować? Przecież teoretycznie procedurę tę może wykonać każdy doświadczony i zaufany pracownik księgowości. W praktyce jednak tak nie jest. Potrzeba wykwalifikowanego specjalisty z doświadczeniem oraz ogromną wiedzą, aby znaleźć wszystkie nieprawidłowe procesy, które mają miejsce w przedsiębiorstwie.

Co istotne, należy również pamiętać, że audyt finansowy posiada globalnie uznaną metodologię. Pomaga ona w porównywaniu wyników otrzymanych analiz. Dlatego też warto zdecydować się na usługi takiej firmy, które ma spore doświadczenie w świadczeniu tego typu usług.

Czy audyt finansowy ogranicza się do przedstawienia wyników analiz? Oczywiście, że nie! Zdecydowanie najbardziej wartościową częścią całej procedury jest możliwość otrzymania szeregu zaleceń, doskonałych do budowania strategii działania przedsiębiorstwa. Takie wskazówki oraz zalecenie bezsprzecznie pomogą w planowanym rozwoju przedsiębiorstwa. Przecież doskonale wiemy, że nic nie zastąpi rad dawanych przez profesjonalistów w sprawach finansowych.

Możemy mieć do czynienia z różnymi formami audytu, w zależności od obszaru przeprowadzanych analiz. W przypadku audytu finansowego mamy do czynienia z najważniejszym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Decydując się na taką usługę nie tylko chronimy się przed nieprzyjemnościami związanymi z kontrolą skarbową, ale również (dzięki otrzymanym informacjom) możemy zreformować sposób zarządzania przedsiębiorstwem. To właśnie w tym tkwi owa wartość dodana procedury audytu finansowego.